Booking – mapa

Zvolená varianta byla obec Kyjov

Je možné zvolit i konkrétní termín, když se nezvolí, tak je automaticky vybrána dnešní noc. Mapa nabídne jen volné objekty na tuto noc. Zvolit je možné nějaké konkrétní místo, které se stane středem. Když se odzoomuje, tak se zobrazí i nabídka v okolí.

Mapa umožňuje hostům najít si nejlepší ubytování ve specifické oblasti. Díky užitečnému vyhledávání lokality si mohou hosté snadno zobrazit na mapě ubytování, která se nacházejí v blízkosti požadovaného místa. Jakýkoli uskutečněný pobyt rezervovaný prostřednictvím mapy bude zohledněn ve Vašem účtu a získáte za něj provizi. Níže najdete podrobné instrukce, jak si tento produkt můžete přidat na svou stránku.

Tipy a doporučení
Umístěte mapy do horní části své stránky, aby byla dostatečně viditelná, ale ujistěte se, že příliš neodpoutává pozornost od dalšího obsahu stránky.

JE možné nastavit tyto parametry:

 Booking.com